Advisory Board

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) ved Københavns Universitet har etableret et Advisory Board, hvor vigtige eksterne interessenter får mulighed for at rådgive og udfordre fakultetet i kernespørgsmål omkring vores udvikling.
SUND Advisory Board er et dialogforum mellem fakultetets øverste ledelse (Dekanatet) og fakultetets eksterne interessenter. SUND Advisory Board består af ledende aktører i sundhedsvæsenet og andre myndigheder, erhvervslivet, organisationer, uddannelsesinstitutioner mv.

Formålet med SUND Advisory Board er at knytte tættere bånd mellem fakultetet og omverdenen. Her kan den øverste ledelse få sparring og rådgivning omkring væsentlige temaer og tendenser, som har betydning for fakultetets kerneforretning og udvikling – og samtidig give vores eksterne interessenter øget indsigt i fakultetet. SUND Advisory Board beskæftiger sig med centrale temaer for fakultetet, herunder forskning, uddannelse, samarbejde med erhvervsliv og myndigheder, sundhedsområdet, innovation og strategi.

De ca. 25 medlemmer udpeges af dekanen for en treårig periode med mulighed for genudpegning, og nye medlemmer kan udpeges løbende. Der holdes som udgangspunkt to årlige fyraftensmøder med oplæg og diskussioner.

Medlemmer

Dekanatet