Studienævn

Studienævn

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets otte studienævn sikrer de studerendes og videnskabelige medarbejderes medbestemmelse på uddannelserne.

Studienævnene består af et lige stort antal repræsentanter for det videnskabelige personale, de studerende og en studienævnssekretær.

Deres opgave er at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning.

Henvendelser til studienævnet skal gå igennem uddannelseskoordinatorteamet via uddannelseskoordinering@sund.ku.dk.