Procedurer og retningslinjer for pædagogik, studiemiljø og forskerkontakt

Politik om anvendelse og kompetenceudvikling af ViP og DViP

Politikken beskriver, hvorledes SUND anvender og kompetenceudvikler ViP og DViP med det formål at drive forskningsbaserede og pædagogisk veltilrettelagte uddannelser af højeste kvalitet.

Procedure for studiemiljøundersøgelse blandt studerende  

Proceduren beskriver arbejdsopgaverne og -fordelingen i forbindelse med Studiemiljøundersøgelsen/undervisningsmiljøvurderingen (UMV) hvert tredje år både internt på SUND og i den tværgående koordinering på KU.

Retningslinjer for SUNDs sikring af studiemiljø

Retningslinjerne beskriver indsatserne for at understøtte det gode studiemiljø på det fysiske, psykosociale og digitale område.

Retningslinjer for kvalitetssikring af underviseres kompetencer

Retningslinjerne beskriver, hvordan SUND understøtter en veltilrettelagt pædagogisk-didaktisk undervisning på kurser og uddannelser samt forskningsbaseret undervisning.