Procedurer for Undervisning og Undervisningsplanlægning

Procedure for revision af kursusbeskrivelser for sommerkurser og tværgående kurser

Proceduren beskriver proces for udarbejdelse af kursusbeskrivelser og efterfølgende godkendelser.

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser

Proceduren beskriver studienævnets vedtagelse af rammer for ændringer af studieordninger, studieleders økonomiske beregninger, kursus- og eksamensansvarliges udarbejdelse af kursusbeskrivelser og efterfølgende godkendelsesproces.

Procedure for planlægning , administration og afholdelse af undervisning inkl. undervisningsplan 

Proceduren beskriver proces for dimensionering af kurserne, booking af undervisningslokaler, oprettelse af kursusrum i Absalon og holdsætning

Procedure for planlægning, administration og afholdelse af undervisning inkl. undervisningsplan på masteruddannelser

Proceduren beskriver proces for udbud af undervisning, dimensionering af kurser på masteruddannelser og sikring af, at de studerende opfylder adgangskrav og indtegningsbetingelser og har betalt deltagerbetaling

Procedure for planlægning og administration af uddannelsesapoteker – herunder pladssikring og kapacitetsudvidelser 

Proceduren beskriver proces for vurdering af kapacitetsbehov, godkendelse af uddannelsesapoteker, planlægning af studieårets tilmelding og fordeling og administration af studiepladser på uddannelsesapoteker.

Procedure for planlægning og administration af klinik- og projektophold, herunder pladssikring og kapacitetsudvidelser 

Proceduren beskriver proces for planlægning, pladssikring og administration af klinik- og projektophold.

Procedure for undervisningsevaluering 

Proceduren beskriver gennemførelse af undervisningsevaluering; herunder udarbejdelse af evalueringsplan, indsamling, opfølgning og offentliggørelse af evalueringsresultater og den sammenfattende undervisningsevalueringsrapport.