Råd og udvalg i kvalitetssikringsarbejdet

Dekanen er den øverst ansvarlige på fakultetet og har således det overordnede ansvar for kvalitetssikring af fakultetets uddannelser. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en række nævn, råd, udvalg og ledere der rådgiver dekanen i forbindelse med arbejdet med sikring af undervisning, uddannelser og uddannelseskvalitet.

Aftagerpaneler - Uddannelsernes aftagerpaneler bidrager med råd og vurderinger af uddannelseskvalitet, ændringer af studieordninger og uddannelsernes relevans fra et arbejdsgiverperspektiv.

Studienævn - Studienævnene arbejder kontinuerligt og systematisk med at udvikle og justere uddannelserne i forhold til udvikling i forskning og arbejdsmarkedsbehov.

Uddannelsesråd - SUND har fem sundhedsfagligt definerede uddannelsesråd. Uddannelsesrådene er rådgivende og sikrer fælles kommunikation mellem institutledere, studieledere, studienævnsformænd, kursusansvarlige, eksamensansvarlige og studerende.