Råd, nævn og udvalg

Møde

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet rummer en række af råd, nævn og udvalg, der er med til at sikre den bedst mulige forskning, uddannelse og arbejdsplads for fakultetets medarbejdere.

Ledelsesteam, råd og udvalg

 

 

Fakultetsledelselsesteamet (FLT) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet består af dekanatet (dekan, prodekaner og fakultetsdirektør), alle institutledere, afdelingslederen for Afdeling for Eksperimentel Medicin samt cheferne for de større centre, der har institutlignende karakter (CPR, CBMR, reNEW, CTN, BRIC).

FLT varetager de løbende beslutninger i fælles anliggender, herunder strategiske indsatser for fakultetet, principper for budgetmodeller og fordeling af midler mellem fakultetets enheder, for at sikre en sammenhængende ledelse af fakultetet.​​

Henvendelser kan ske gennem FLT-sekretæren på FLTmoede@sund.ku.dk

 

 

SUND Advisory Board November 2023Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Advisory Board er et rådgivende panel og vigtigt forum for dialog mellem fakultetets øverste ledelse og fakultetets eksterne interessenter. Formålet med SUND's Advisory Board er at give sparring, kritik og rådgivning. 

SUND Advisory Board består af ledende aktører i sundhedsvæsenet og andre myndigheder, erhvervslivet, organisationer, uddannelsesinstitutioner mv.

Læs mere om og se medlemmerne af SUND Advisory Board

 

 

Akademisk Råd arbejder med strategier for forskning, uddannelse og videnudveksling, og det rådgiver dekanen om fordeling af fakultetets bevillinger. Rådet står desuden for sammensætning af faglige udvalg, der skal bedømme ansøgere til faste videnskabelige stillinger, det tildeler ph.d.- og doktorgrader, og det udtaler sig om øvrige væsentlige akademiske forhold.

Oplysningerne om Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet findes på Akademisk Råds side på KU's intranet KUnet. Personer uden for KU, der ønsker oplysninger om rådet, kan henvende sig til rådets sekretær, Rose Friis, Ledelsessekretariatet, på tlf. 93 50 99 15 eller e-mail rose.friis@sund.ku.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Nævn og øvrige fora

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en række studienævn for at sikre de studerendes og videnskabelige medarbejderes medbestemmelse på uddannelse og undervisning.

Studienævnene består hver af et lige stort antal repræsentanter for det videnskabelige personale og de studerende. Deres opgave er at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning.

Hvert studienævn betjenes af en studienævnssekretær.

Oversigt over studienævn

Studienævnssekretærer

Studenterforum er de studerendes forum for dialog med og rådgivning af dekanatet. Studenterforum består af studerende fra alle SUNDs uddannelser og prodekanen for uddannelse. I Studenterforum er der en løbende dialog om alle forhold, der har betydning for studiemiljøet, undervisningen og uddannelserne. Dekanen og fakultetsdirektøren deltager også to gange årligt i Studenterforum.

Via Studenterforum uddeles også hvert år midler fra Studenterpuljen.

Mødesekretær er Simone Wilken Kjær, simone.kjaer@sund.ku.dk