Råd, nævn og udvalg – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Om SUND > Organisation > Råd, nævn og udvalg

Råd, nævn og udvalg

Fakultetsdirektøren til møde

Fakultetet rummer en række af råd, nævn og udvalg, der er med til at sikre den bedst mulige forskning, den bedst mulige uddannelse og den bedst mulige arbejdsplads for fakultetets medarbejdere.

Råd og udvalg

Akademisk råd

Akademisk Råd arbejder med strategier for forskning, uddannelse og videnudveksling, og det rådgiver dekanen om fordeling af fakultetets bevillinger. Rådet står desuden for sammensætning af faglige udvalg, der skal bedømme ansøgere til faste videnskabelige stillinger, det tildeler ph.d.- og doktorgrader, og det udtaler sig om øvrige væsentlige akademiske forhold.

Oplysningerne om Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet findes på Akademisk Råds side på KU's intranet KUnet. Personer uden for KU, der ønsker oplysninger om rådet, kan henvende sig til rådets sekretær, specialkonsulent i ledelsessekretariatet Kirsten Breddam, på tlf. 35 32 65 38 eller e-mail kirsten.breddam@sund.ku.dk

Fakultetets Samarbejdsudvalg, FSU

Fakultetets samarbejdsudvalg (FSU) skal medvirke til sikring af udviklingen af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, herunder involvering i arbejdet med fakultetets mål, strategi, personalepolitik, kompetenceudvikling, budget og det psykiske arbejdsmiljø.

Oplysningerne om FSU på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet findes på FSU's side på KU's intranet KUnet. Personer uden for KU, der ønsker oplysninger om udvalget, kan henvende sig til udvalgets sekretær, Irene Bruhn, på tlf. 35 32 77 47 / 41 19 37 74 eller e-mail irni@sund.ku.dk

Fakultetets Arbejdsmiljøudvalg, FAMU

Fakultetets arbejdsmiljøudvalg, FAMU, koordinerer de enkelte arbejdsmiljøudvalgs arbejde. Samarbejdet mellem de enkelte fakulteters arbejdsmiljøudvalg foregår i Arbejdsmiljørådet.

Oplysninger om FAMU på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet findes på FAMUs side KU's intranet KUnet. Personer uden for KU, der ønsker oplysninger om rådet, kan henvende sig til arbejdsmiljøleder Peter Rønberg Hansen, tlf. 93 50 91 28 eller e-mail peter.ronberg@sund.ku.dk

Uddannelsesråd

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har fem uddannelsesråd:

  • Uddannelsesråd for farmaceutisk videnskab
  • Uddannelsesråd for sundhed og medicin
  • Uddannelsesråd for folkesundhedsvidenskaberne
  • Uddannelsesråd for odontologi og tandpleje
  • Uddannelsesråd for veterinærmedicin og husdyrvidenskab

Nævn og øvrige fora

Studienævn

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en række studienævn for at sikre de studerendes og videnskabelige medarbejderes medbestemmelse på uddannelse og undervisning.

Studienævnene består hver af et lige stort antal repræsentanter for det videnskabelige personale og de studerende. Deres opgave er at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning.

Hvert studienævn betjenes af en studienævnssekretær.

Oversigt over studienævn

Studienævnssekretærer

Studenterforum

Studenterforum er de studerendes forum for dialog med og rådgivning af dekanatet. Studenterforum består af studerende fra alle SUNDs uddannelser og prodekanen for uddannelse. I Studenterforum er der en løbende dialog om alle forhold, der har betydning for studiemiljøet, undervisningen og uddannelserne. Dekanen og fakultetsdirektøren deltager også to gange årligt i Studenterforum.

Via Studenterforum uddeles også hvert år midler fra Studenterpuljen.

Læs mere om Studenterforum og Studenterpuljen