Råd, nævn og udvalg

Møde

Fakultetet rummer en række af råd, nævn og udvalg, der er med til at sikre den bedst mulige forskning, den bedst mulige uddannelse og den bedst mulige arbejdsplads for fakultetets medarbejdere.

Råd og udvalg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nævn og øvrige fora

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en række studienævn for at sikre de studerendes og videnskabelige medarbejderes medbestemmelse på uddannelse og undervisning.

Studienævnene består hver af et lige stort antal repræsentanter for det videnskabelige personale og de studerende. Deres opgave er at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning.

Hvert studienævn betjenes af en studienævnssekretær.

Oversigt over studienævn

Studienævnssekretærer

Studenterforum er de studerendes forum for dialog med og rådgivning af dekanatet. Studenterforum består af studerende fra alle SUNDs uddannelser og prodekanen for uddannelse. I Studenterforum er der en løbende dialog om alle forhold, der har betydning for studiemiljøet, undervisningen og uddannelserne. Dekanen og fakultetsdirektøren deltager også to gange årligt i Studenterforum.

Via Studenterforum uddeles også hvert år midler fra Studenterpuljen.