Administration

Udsnit af administrationen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets administration – også kaldet Fakultetsservice – ledes af fakultetsdirektøren og består af otte administrative enheder.