Forår 2023

Bacheloruddannelsen

(Evalueres dialogbaseret)

4. semester

Referat af følgende kurser

  • Farmaci I - flydende og halv-faste lægemiddelformer
  • Samfundsfarmaci – Metode og Formidling
  • Farmaceutisk analytisk kemi
  • Organfarmakologi


Valgfag evalueret med survey: 

Vejledning

  • Referat fra dialogmøde Bachelorprojekt i farmaci
  • Spørgeskema: Bachelorprojekt i farmaci
  • Individuel tilrettelagt bachelorprojekt i farmaceutisk videnskab - For få besvarelser til offentliggørelse

Kandidatuddannelsen

(Evalueres surveybaseret)

Vejledning

Projekt