Eksamensplaner

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Er du studerende?

På dine uddannelsessider i KUnet finder du al information om frister, tilmelding, afmelding, sygdom ved eksamen og reeksamen.