Eksamensplaner

Nedenfor finder du eksamensplaner med datoer, tid og sted for eksamener og reeksamener.

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin 

Studieåret 2020/2021

Studieåret 2019/2020

Foråret/sommeren 2020: Nye planer den 30. april som følge af nedlukningen af KU

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin 

Studieåret 20120/2021

Efteråret 2020/2021 blok 1 og 2 - kandidatuddannelsen

Studieåret 2019/2020

Foråret/sommeren 2020: Nye planer den 30. april som følge af nedlukningen af KU

Er du studerende?

På dine uddannelsessider i KUnet finder du al information om frister, tilmelding, afmelding, sygdom ved eksamen og reeksamen.