Studieordninger - Sundhed og informatik

Din studieordning sætter rammerne for, hvordan din uddannelse er tilrettelagt. Den indeholder regler for regler, hvordan du skal gennemføre din uddannelse og beskriver uddannelsens formål og struktur.

Bacheloruddannelsen i Sundhed og informatik - 2018-ordningen

Bacheloruddannelsen i Sundhed og informatik - For studerende optaget før 1. september 2018

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik - 2018-ordningen

Kandidatuddannelsen i Sundhed og informatik - For studerende optaget før 1. september 2018

Valgfag - studieåret 2021-2022