Studieordninger - Medicin og teknologi

Din studieordning sætter rammerne for, hvordan din uddannelse er tilrettelagt. Den indeholder regler for regler, hvordan du skal gennemføre din uddannelse og beskriver uddannelsens formål og struktur.

Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi

Studieåret 2021/2022