Studieordninger - Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse(cand.scient.san.)

Din studieordning sætter rammerne for, hvordan din uddannelse er tilrettelagt. Den indeholder regler for regler, hvordan du skal gennemføre din uddannelse og beskriver uddannelsens formål og struktur.

Studieåret 2019/20

Tidligere studieordninger

Overgangsordninger