Studieordninger - Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse(cand.scient.san.)

Din studieordning sætter rammerne for, hvordan din uddannelse er tilrettelagt. Den indeholder regler for, hvordan du skal gennemføre din uddannelse og beskriver uddannelsens formål og struktur.

Studieåret 2021/2022

Studieåret 2020/2021

Studieåret 2019/2020