Studieordninger

Studieordninger

 

Bachelor- og kandidatuddannelser

Masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel

I studieordningernes fællesdel finder du vigtige regler om bl.a. undervisning, eksamen og frister

Tidligere versioner:

Vejledervalg og specialer på tværs