Sagsbehandling, Uddannelseskvalitet og Videreuddannelse

Sektionen arbejder med sagsbehandling af studerendes ansøgninger om dispensation og merit, fakultetets udbud af efter- og videreuddannelsesaktiviteter, evaluering af uddannelse og undervisning samt uddannelseskvalitet og uddannelsesdata.

Portræt af Lisbeth Roland Hansen

Sektionsleder

Lisbeth Roland Hansen
Telefon: 35 32 62 64
Mobil: 51 29 83 87
Mail: lrh@sund.ku.dk

Ansvarsområde og kontaktinformation

Dispensationsansøgninger, fx flere eksamensforsøg eller længere studietid dispensation@sund.ku.dk 
Ansøgninger og spørgsmål om merit merit@sund.ku.dk 
Klager over studienævnsafgørelser vedr. dispensation/merit retlige-klager@sund.ku.dk 
Spørgsmål om efter- og videreuddannelse master@sund.ku.dk 
Spørgsmål til uddannelsen i Master of Disaster Management mdma@sund.ku.dk 
Spørgsmål vedr. kursusevaluering og dimittendundersøgelser evalueringsenheden@sund.ku.dk 

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde Søg i Telefon
Annette Engholm Villumsen Kontorfunktionær Efter- og videreuddannelse, uddannelseskoordinering og optag +4535336066 E-mail
Astrid Kløve Albæk Pedersen Specialkonsulent Juridisk sagsbehandler +4535324511 E-mail
Aynur Aya Sütcü Fuldmægtig Juridisk sagsbehandler +4535332416 E-mail
Carsten Sestoft Specialkonsulent Teamkoordinator for sagsbehandling +4535334577 E-mail
Christine Gulstad Fuldmægtig Efter- og videreuddannelse, uddannelseskoordinering og optag +4535321273 E-mail
Ellen Schrøder Hansen Fuldmægtig Evaluering af undervisnings- og ph.d.-aktiviteter +4535337080 E-mail
Ida Lystrup Andresen Fuldmægtig Uddannelseskvalitet og uddannelsesdata +4535324190 E-mail
Janni Stubkjær Rasmussen Fuldmægtig Efter- og videreuddannelse, uddannelseskoordinering og optag +4535321279 E-mail
Jørgen Willadsen Specialkonsulent Teamkoordinator for Evalueringsaktiviteter +4535327492 E-mail
Lisbeth Roland Hansen Chefkonsulent med personaleledelse Sektionsleder +4535326264 E-mail
Majbritt Petersen Fuldmægtig Sagsbehandler +4535337617 E-mail
Maria Novrup Specialkonsulent Uddannelseskvalitet, prækvalifikation, institutionsakkreditering +4535326058 E-mail
Mariel de Guia Britanico Specialkonsulent Efter- og videreuddannelse, uddannelseskoordinering +4535327195 E-mail
Mette L. Bergenser Chefkonsulent med personaleledelse Teamleder for efter- og videreuddannelse +4535326316 E-mail
Mette Tommerup Larsen Fuldmægtig Efter- og videreuddannelse, web og markedsføring +4535329387 E-mail
Pernille Munkebo Hussmann Fuldmægtig, ISM Sagsbehandler +4535326698 E-mail
Peter Westberg Holm Fuldmægtig Uddannelseskvalitet og uddannelsesdata +4535336551 E-mail
Solveig Grøn Jensen Fuldmægtig Evaluering af undervisnings- og ph.d.-aktiviteter +4535327957 E-mail
Tove Pedersen Fuldmægtig Sagsbehandler +4535323739 E-mail