Københavns Universitetshospital

Københavns Universitetshospital (KUH) er ikke ét hospital. Navnet beskriver den organisatoriske ramme om det universitetsbaserede samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og sundhedsvæsenerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Københavns Universitetshospital skal skabe fleksible og funktionelle rammer for det universitetsbaserede samarbejde i Østdanmark og foretage den strategiske planlægning og opfølgning, som kan medvirke til at placere det østdanske område i forreste linje, hvad angår sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse.

Ny struktur for arbejdet i Københavns Universitetshospitals bestyrelse

Ny struktur for arbejdet i Københavns Universitetshospital (KUH) skal styrke det universitetsbaserede samarbejde.

KUH bestyrelsen løbende fokus på, hvordan samarbejdet bedst understøttes og forankres. Efter længere tids drøftelser besluttede bestyrelsen på et møde den 12. marts 2021 en ny struktur for bestyrelsens arbejde.

Formålet med den nye struktur er at styrke forankring og koordinering af samarbejdet samt at øge det strategiske fokus.

En bestyrelse med seks medlemmer

Fra SUND deltager dekanen (formand) samt institutlederen for Institut for Klinisk Medicin.
Fra Region Sjælland og Regions Hovedstaden deltager de to koncerndirektører samt yderligere et medlem fra hver region.

Bestyrelsen mødes som udgangspunkt 4 gange årligt.

Tidligere bestod bestyrelsen af i alt 15 medlemmer.

To nye, permanente arbejdsgrupper

De nye arbejdsgrupper skal sikre involvering ud i organisationerne og medvirke til at kvalificere bestyrelsens arbejde:

  • Arbejdsgruppe for den prægraduate lægeuddannelse inkl. simulationstræning
  • Arbejdsgruppe for postgraduate aktiviteter med fokus på forskning

Arbejdsgrupperne mødes 2-4 gange årligt.

Formændene for de to arbejdsgrupper deltager i bestyrelsens møder som observatører med taleret. 

Et mødeforberedende udvalg

Udvalget skal bl.a. skal sikre forankring og administrativ koordination på højt niveau mellem de tre organisationer. Udvalget mødes 2-4 gange årligt.

Sekretariatsbetjening

KUH bestyrelsen sekretariatsbetjenes fortsat af SUND. Det samme gør sig gældende for de nye arbejdsgrupper og udvalg.

Læs mere i KUH’s vedtægt  samt arbejdsgruppernes kommissorier.

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmerne af Københavns Universitets­hospital er Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Medlemssammensætningen fremgår af allonge til vedtægten.
N.B. Bemærk, at listen over hospitaler ikke er ajour med senere organisatoriske ændringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Københavns Universitetshospital (KUH).

Bestyrelsen består af: 

  • dekanen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • institutlederen for Institut for Klinisk Medicin ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • koncerndirektøren samt et yderligere medlem fra Region Hovedstaden
  • koncerndirektøren samt et yderligere medlem fra Region Sjælland

Formændene for de to permanente arbejdsgrupper deltager i møderne som observatører med taleret.

Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Ledelsessekretariatet.

Bestyrelsens medlemmer

Fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dekan Bente Merete Stallknecht (formand)
Institutleder Jesper Hastrup Svendsen, Institut for Kliniske Medicin

Fra Region Hovedstaden

Koncerndirektør Dorthe Crüger
Lægelig vicedirektør Per Jørgensen, Rigshospitalet

Fra Region Sjælland

Koncerndirektør Jesper Gyllenborg
Sygehusdirektør Niels Würgler Hansen, Sjællands Universitetshospital

I møderne deltager desuden prodekan for forskning Hans Bräuner samt prodekan for undervisning Jørgen Kurtzhals i deres egenskab af formænd for bestyrelsens to permanente arbejdsgrupper.

 

 

 

 

 

 

 

Parterne i Københavns Universitetshospital har indgået nogle aftaler og fastlagt fælles planer for ansættelser og udvikling for professorområdet. Det drejer sig om:

Aftale om kliniske professorers arbejds- og ansættelsesforhold (Professoraftalen)
Fastlagt af bestyrelsen på møde den 10. maj 2019

Professorplan 2018-2021 (klinisk professorplan)
Fastlagt af bestyrelsen på møde den 10. december 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fælles GCP-enhed

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Region Sjælland og Region Hovedstaden har etableret en fælles GCP- enhed, der har til formål at sikre, at uafhængige forskere ved Københavns Universitetshospital lever op til kravene om Good Clinical Practice for al klinisk lægemiddelforskning:

Københavns Universitetshospitals GCP-enhed
Bispebjerg Hospital, Bygning 51, 3. sal
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
tel. +45 35 31 38 90

 

 

 

Møder i bestyrelsen for Københavns Universitetshospital (KUH)

  • Møder i 2023: Fredag den 28. juni 2023.

Referater af bestyrelsens møder kan rekvireres ved henvendelse til Ledelsessekretariatet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Københavns Universitetshospital er ikke ét hospital, men et samarbejde mellem regioner og universitet.

Hvis man skal have kontakt til et hospital, kan man finde hjælp på hjemmesiderne for Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Hvis man har overordnede spørgsmål om samarbejdet, kan man henvende sig Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU, der huser sekretariatet for Københavns Universitetshospital.

Ledelsessekretariatet 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Blegdamsvej 3 B
DK-2200 København N