Københavns Universitetshospital

Københavns Universitetshospital (KUH) er ikke ét hospital. Navnet beskriver den organisatoriske ramme om det universitetsbaserede samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og sundhedsvæsenerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Københavns Universitetshospital skal skabe fleksible og funktionelle rammer for det universitetsbaserede samarbejde i Østdanmark og foretage den strategiske planlægning og opfølgning, som kan medvirke til at placere det østdanske område i forreste linie, hvad angår sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse.

Ny struktur for arbejdet i Københavns Universitetshospitals bestyrelse

Ny struktur for arbejdet i Københavns Universitetshospital (KUH) skal styrke det universitetsbaserede samarbejde.

KUH bestyrelsen løbende fokus på, hvordan samarbejdet bedst understøttes og forankres. Efter længere tids drøftelser besluttede bestyrelsen på et møde den 12. marts 2021 en ny struktur for bestyrelsens arbejde.

Formålet med den nye struktur er at styrke forankring og koordinering af samarbejdet samt at øge det strategiske fokus.

DEN NYE SRUKTUR

En bestyrelse med seks medlemmer

Fra SUND deltager dekanen (formand) samt institutlederen for Institut for Klinisk Medicin.
Fra Region Sjælland og Regions Hovedstaden deltager de to koncerndirektører samt yderligere et medlem fra hver region.

Bestyrelsen mødes som udgangspunkt 4 gange årligt.

Tidligere bestod bestyrelsen af i alt 15 medlemmer.

To nye, permanente arbejdsgrupper

De nye arbejdsgrupper skal sikre involvering ud i organisationerne og medvirke til at kvalificere bestyrelsens arbejde:

  • Arbejdsgruppe for den prægraduate lægeuddannelse inkl. simulationstræning
  • Arbejdsgruppe for postgraduate aktiviteter med fokus på forskning

Arbejdsgrupperne mødes 2-4 gange årligt.

Formændene for de to arbejdsgrupper deltager i bestyrelsens møder som observatører med taleret. 

Et mødeforberedende udvalg

Udvalget skal bl.a. skal sikre forankring og administrativ koordination på højt niveau mellem de tre organisationer. Udvalget mødes 2-4 gange årligt.

Sekretariatsbetjening

KUH bestyrelsen sekretariatsbetjenes fortsat af SUND. Det samme gør sig gældende for de nye arbejdsgrupper og udvalg.

Læs mere i KUH’s vedtægt  samt arbejdsgruppernes kommissorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Københavns Universitetshospital er ikke ét hospital, men et samarbejde mellem regioner og universitet.

Hvis man skal have kontakt til et hospital, kan man finde hjælp på hjemmesiderne for Region Hovedstaden og Region Sjællland.

Hvis man har overordnede spørgsmål om samarbejdet, kan man henvende sig Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU, der huser sekretariatet for Københavns Universitetshospital.

Ledelsessekretariatet 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Blegdamsvej 3 B
DK-2200 København N