Funktionsbeskrivelser 

Dekanen er den øverst ansvarlige på fakultetet og har således det overordnede ansvar for kvalitetssikring af fakultetets uddannelser.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en række nævn, råd, udvalg og ledere der rådgiver dekanen i forbindelse med arbejdet med sikring af undervisning, uddannelser og uddannelseskvalitet.

Studieledere, studienævnsformænd og institutledere har ansvar for en eller flere uddannelser. Kursusansvarlige og undervisningsudvalg har ansvar for undervisning på et eller flere kurser. Det specifikke ansvar for de enkelte fora og agenter er uddybet i funktionsbeskrivelser:

Alle råd, nævn, udvalg og ledere kommunikerer indbyrdes om uddannelserne og uddannelseskvalitet.

Fakultetet har nedsat fem sundhedsfagligt definerede uddannelsesråd. Uddannelsesrådene er rådgivende og sikrer fælles kommunikation mellem institutledere, studieledere, studienævnsformænd, kursusansvarlige, eksamensansvarlige og studerende.

funktionsdiagram uddannelseskvalitet