Procedurer for uddannelse og uddannelsesplanlægning

Procedure for uddannelsesredegørelser  

Proceduren udstikker rammer for hvordan og hvilken
ledelsesinformation, der indgår i de årlige redegørelser for uddannelsernes kvalitet.

Procedure for uddannelsesevaluering  

Proceduren udstikker rammer for hvordan og hvilken ledelsesinformation, der indgår i uddannelsesevalueringerne, der gennemføres hvert sjette år.

Procedure for dialog med aftagerpaneler  

Proceduren beskriver hvordan uddannelsernes ledelse samarbejder med aftagerpaneler samt hvilke spørgsmål panelet forventes at blive forelagt.

Procedure for dimittendundersøgelser  

Proceduren beskriver gennemførelse af dimittendundersøgelser; herunder forberedelse, gennemførsel samt udarbejdelse af afrapportering af uddannelsesspecifikke rapporter.

Procedure for udvikling af nye uddannelser  

Proceduren beskriver beslutningsprocessen for nye uddannelser samt hvordan en uddannelse udvikles fra uddannelsesforslag over prækvalificering til administrativ forankring.

Procedure for lukning og sammenlægning af uddannelser  

Proceduren beskriver beslutningsproces for lukning eller sammenlægning af eksisterende uddannelser samt hvilke hensyn, der skal tages til studerende indskrevet på uddannelsen.