Procedurer for vejledning og studiestart

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har et antal procedurer der sikrer at vejledningen af de studerende gennemføres systematisk. Desuden har de studerende adgang til udførlig information vedr. studieordninger eksamensregler, eksamensprocedurer, Københavns Universitets regler vedr. eksamenssnyd og plagiering på universitetets intranet; KUnet.

Procedure for bachelorstudiestart 

Proceduren beskriver SUNDs indsats til sikring af kvalitetsfyldte studiestartsprogrammer for fakultetets bacheloruddannelser, herunder hvordan indsatsen gennemføres.

Procedure for kandidatstudiestart  

Proceduren beskriver SUNDs indsats til sikring af kvalitetsfyldte studiestartsprogrammer for fakultetets kandidatuddannelser, herunder hvordan indsatsen gennemføres.

Procedure for studiestart - introduktionskursus på engelsksprogede kandidatuddannelser 

Proceduren fastlægger målgrupper, temaer, struktur og undervisningsformer samt bidragydere for introduktionskursus rettet mod såvel internationale som danske studerende på SUNDs engelsksprogede kandidatuddannelser.

Procedure for Studie- og karrierevejledning   

Proceduren beskriver, hvordan SUND sikrer fakultetets Studie-og karrierevejledning.