Studienævn for Medicin og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Det overordnede ansvar for undervisningen på fakultet ligger hos studienævnet, som vedtager ændringer af studieordningen, der indstilles til dekanen for godkendelse.

Desuden arbejder studienævnet bredt med at kvalitetssikre uddannelsen og tager løbende stilling til f.eks. evalueringer og den overordnede opbygning af uddannelsen. Studienævnet træffer også afgørelse om merit og dispensation.

 

VIP

 • Torben Lykke Sørensen, klinisk professor (forperson og studieleder for medicinuddannelsen) 
 • Jørgen Olsen, professor
 • Hannelouise Kissow, lektor
 • Lone Schmidt, professor
 • Marianne Benn, klinisk professor
 • Jette Led Sørensen, postgraduat klinisk lektor (Udd.ansvarlig overlæge, MMEd) (studieleder for den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse)

Stud.med.

 • Benedikte Hartvigsen  (næstforperson)
 • Peter Schaldemose
 • Dogukan Jesper Gür
 • Sedra Al Yousef
 • Ella Katrine Suurballe Frederiksen

Stud.science.san.

 • Vakant

 

 

2024

2023

 

 

Merit- og Dispensationsudvalg, Medicin

 • 2 VIP-repræsentanter og 2 studenterrepræsentanter

Startmeritudvalg, Medicin

 • 3 VIP-repræsentanter

Optagelsesudvalg - kvote 2, Medicin

 • 2 VIP-repræsentanter og 2 studenterrepræsentanter

Bachelorudvalg, Medicin

 • 12 VIP-repræsentanter og 4 studenterrepræsentanter

Undervisningsudvalg for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

 • 7 VIP-repræsentanter og 7 studenterrepræsentanter

Merit- og Dispensationsudvalg, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

 • 2 VIP-repræsentanter og 1 studenterrepræsentanter

 

 

 

 

 

 

 

Henvendelser til studienævnet skal gå igennem uddannelseskoordinatorteamet via uddannelseskoordinering@sund.ku.dk

Information angående dispensation eller merit, kan du finde på KUnet (de studerendes uddannelsessider).

Kontakt SUND Studieinformation for spørgsmål om indhold og muligheder på uddannelsen.