Studienævnet for Sundhed og informatik

Det overordnede ansvar for undervisningen på fakultet ligger hos studienævnet, som vedtager ændringer af studieordningen, der indstilles til dekanen for godkendelse.

Desuden arbejder studienævnet bredt med at kvalitetssikre uddannelsen og tager løbende stilling til f.eks. evalueringer og den overordnede opbygning af uddannelsen. Studienævnet træffer også afgørelse om merit og dispensation.

VIP

 • Henriette Langstrup, formand og studieleder
 • Lars Kayser, medlem
 • Jørgen K. Kanters, medlem
 • Tariq Andersen, medlem
 • Iben Gjødsbøl, suppleant

Stud.san.

 • Natascha Nielsen, næstformand
 • Katrine Petersen, medlem
 • Ditte Knudsen, medlem
 • Yaasir Gabeyre, medlem
 • Nanakjot Singh, suppleant

 

 

 

Dispensations- og meritudvalg

 • VIP-repræsentanter og 1 studenterrepræsentant

Kvote 2-optagelsesudvalg

 • VIP-repræsentanter og 2 studenterrepræsentant

 

 

 

Henvendelser til studienævnet skal gå igennem uddannelseskoordinatorteamet via uddannelseskoordinering@sund.ku.dk

Information angående dispensation eller merit, kan du finde på KUnet (de studerendes uddannelsessider).

Kontakt SUND Studieinformation for spørgsmål om indhold og muligheder på uddannelsen.