Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab

Det overordnede ansvar for undervisningen på fakultet ligger hos studienævnene. Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab vedtager ændringer af studieordningerne, der indstilles til dekanen for godkendelse. Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab arbejder desuden bredt med at kvalitetssikre uddannelsen og tager løbende stilling til f.eks. evalueringer og den overordnede opbygning af uddannelsen. Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab træffer også afgørelse om merit og dispensation.

Medlemmer

 • Formand: Professor Charlotte Bjørnvad, Institut for Klinisk Veterinærmedicin
 • Lektor Tina Holberg Phil, Institut for Klinisk Veterinærmedicin
 • Professor Maria Vang Johansen, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
 • Lektor Camilla Vibeke Sichlau Bruun, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
 • Lektor Anni Øyan Pedersen, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
 • Professor Mette Olaf Nielsen, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab
 • Næstformand: Stud.med.vet. Astrid Holm Sangiorgio
 • Stud.med.vet. Lisa Coulthard Smith
 • Stud.med.vet. Tenna Sturm Lind Andersen 
 • Stud.med.vet. Helena Morgen Klamer Kürstein 
 • Stud. scient. Animal Science. Ole Ulloriaq Lønberg-Jensen
 • Stud. scient. Animal Science. Mette Møller Jensen

Studieledere

Referater

Mødedatoer

2019

 • Tirsdag den 26. februar 2019
 • Onsdag den 20. marts 2019
 • Mandag den 29. april 2019
 • Mandag den 27. maj 2019
 • Fredag den 21. juni 2019
 • Tirsdag den 27. august 2019
 • Tirsdag den 24. september 2019
 • Tirsdag den 22. oktober 2019
 • Tirsdag den 7. november 2019
 • Tirsdag den 10. december 2019
 • Tirsdag den 21. januar 2020

 • Kontakt til studienævn og studieleder
 • Spørgsmål om dit uddannelsesforløb skal altid besvares i studievejledningen og ikke via studienævnet eller studienævnets sekretær.

  Henvendelser til studienævnet skal gå igennem studienævnets sekretær Louise Berntsen, louise.berntsen@sund.ku.dk

  Ansøger du om dispensation eller merit, kan du finde information på dine uddannelsessider på KUnet.