Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab

Det overordnede ansvar for undervisningen på fakultet ligger hos studienævnet, som vedtager ændringer af studieordningen, der indstilles til dekanen for godkendelse.

Desuden arbejder studienævnet bredt med at kvalitetssikre uddannelsen og tager løbende stilling til f.eks. evalueringer og den overordnede opbygning af uddannelsen. Studienævnet træffer også afgørelse om merit og dispensation.

 

 

 

 

VIP

 • Camilla Vibeke Sichlau Bruun, lektor, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab (forperson)
 • Jens Peter Christensen, professor, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab
 • Anni Øyan Pedersen, lektor, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab (studieleder for Animal Science)
 • Anja Varmløse Strathe , adjunkt, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab
 • Charlotte Bjørnvad, professor, Institut for Klinisk Veterinærmedicin (studieleder for veterinærmedicin)
 • Nynne Capion, lektor, Institut for Klinisk Veterinærmedicin

Veterinærmedicin studerende

 • Victor Thomsen (næstforperson)
 • Karoline Koch
 • Caroline Pedersen
 • Rikke Houmann Larsen

Husdyrvidenskabs studerende

 • Charlotte Ælkær Meinert

Suppleanter

 • Røsle Dyre
 • Rikke Munk Nielsen
 • Emma Neale
 • Nanna Maria Køel Nielsen
 • Amalie Illum Brams
 • Martine Daucke von Barner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024

2025

 • 16. januar

 

 

 

Henvendelser til studienævnet skal gå igennem uddannelseskoordinatorteamet via uddannelseskoordinering@sund.ku.dk

Information angående dispensation eller merit, kan du finde på KUnet (de studerendes uddannelsessider).

Kontakt SUND Studieinformation for spørgsmål om indhold og muligheder på uddannelsen.