Studienævnet for Veterinærmedicin og Animal Science

Det overordnede ansvar for undervisningen på fakultet ligger hos studienævnet, som vedtager ændringer af studieordningen, der indstilles til dekanen for godkendelse.

Desuden arbejder studienævnet bredt med at kvalitetssikre uddannelsen og tager løbende stilling til f.eks. evalueringer og den overordnede opbygning af uddannelsen. Studienævnet træffer også afgørelse om merit og dispensation.

 

 

 

 

VIP

 • Camilla Vibeke Sichlau Bruun, lektor, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab (formand)
 • Jens Peter Christensen, professor, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab
 • Anni Øyan Pedersen, lektor, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab
 • Anja Varmløse Strathe , adjunkt, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab
 • Charlotte Bjørnvad, professor, Institut for Klinisk Veterinærmedicin 
 • Nynne Capion, lektor, Institut for Klinisk Veterinærmedicin

Stud.med.vet.

 • Victor Thomsen (næstformand)
 • Helena Morgen Klamer Kürstein
 • Jonathan Ingerslev Christensen
 • Jakob Overgaard Larsen

Stud.scient. Animal Science

 • Emmy Rønving
 • Sofie Vetner

Suppleanter

 • Katrine Liv Bernild Poulsen
 • Josefine Natalie Synnestvedt
 • Benedicte Devantier Gade
 • Julie Moth Frederiksen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

2023

 • 19. januar

 

 

 

Henvendelser til studienævnet skal gå igennem studienævnets sekretær Louise Berntsen, louise.berntsen@sund.ku.dk.

Information angående dispensation eller merit, kan du finde på KUnet (de studerendes uddannelsessider).

Kontakt SUND Studieinformation for spørgsmål om indhold og muligheder på uddannelsen.