Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab

Det overordnede ansvar for undervisningen på fakultet ligger hos studienævnene. Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab vedtager ændringer af studieordningerne, der indstilles til dekanen for godkendelse. Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab arbejder desuden bredt med at kvalitetssikre uddannelsen og tager løbende stilling til f.eks. evalueringer og den overordnede opbygning af uddannelsen. Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab træffer også afgørelse om merit og dispensation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

  • 20. september
  • 25. oktober
  • 24. november
  • 13. december


2022

  • 20. januar

Spørgsmål om dit uddannelsesforløb skal altid besvares i studievejledningen og ikke via studienævnet eller studienævnets sekretær.

Henvendelser til studienævnet skal gå igennem studienævnets sekretær Louise Berntsen, louise.berntsen@sund.ku.dk

Ansøger du om dispensation eller merit, kan du finde information på dine uddannelsessider på KUnet.