Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab – Københavns Universitet

Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab

Det overordnede ansvar for undervisningen på fakultet ligger hos studienævnene. Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab vedtager ændringer af studieordningerne, der indstilles til dekanen for godkendelse. Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab arbejder desuden bredt med at kvalitetssikre uddannelsen og tager løbende stilling til f.eks. evalueringer og den overordnede opbygning af uddannelsen. Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab træffer også afgørelse om merit og dispensation.

Medlemmer

 • Formand:Lektor Peter Holm, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
 • Professor Maria Vang Johansen, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
 • Professor Mette Olaf Nielsen, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab
 • Professor Anders Ringgaard Kristensen, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab
 • Professor Stine Jacobsen, Institut for Klinisk Veterinærmedicin
 • Professor Charlotte Bjørnvad, Institut for Klinisk Veterinærmedicin
 • Næstformand:Stud.med.vet. Esben Østergaard Eriksen
 • Stud.med.vet. Lisa Coulthard Smith
 • Stud.med.vet. Astrid Holm Sangiorgio
 • Stud.med.vet. Mia Berg
 • Stud. scient. Animal Science. Ole Ulloriaq Lønberg-Jensen
 • Stud. scient. Animal Science. Sarah Harder Bonde
 • Suppleant for Stud.med.vet.: Anna Hvidbjerg Poulsen

Studieledere

Referater

Mødedatoer

2018

 • 30. august 2018
 • 25. september  2018
 • 22. oktober 2018
 • 15. november  2018
 •  6. december 2018

2019

 • 17. januar 2019

   

Kontakt til studienævn og studieleder

Spørgsmål om dit uddannelsesforløb skal altid besvares i studievejledningen og ikke via studienævnet eller studienævnets sekretær.

Henvendelser til studienævnet skal gå igennem studienævnets sekretær Louise Berntsen, louise.berntsen@sund.ku.dk

Ansøger du om dispensation eller merit, kan du finde information på dine uddannelsessider på KUnet.