Odontologisk Studienævn

Det overordnede ansvar for undervisningen på fakultet ligger hos studienævnet, som vedtager ændringer af studieordningen, der indstilles til dekanen for godkendelse.

Desuden arbejder studienævnet bredt med at kvalitetssikre uddannelsen og tager løbende stilling til f.eks. evalueringer og den overordnede opbygning af uddannelsen. Studienævnet træffer også afgørelse om merit og dispensation.

VIP

 • Johanne Kongstad (Forperson)
 • Sally Dabelsteen
 • Tove Larsen
 • Annemette Lund Jeppesen
 • Azam Bakhshandeh

Suppleanter

 • Mette Moeslund
 • Kasper Rosing

Studerende

 • Thomas Kleven (næstforperson)
 • Evan Al-Haider
 • Majid Ghanei
 • Maria Lucia Heinisch Jacobsen
 • Rawan Jihad Younes

Suppleanter:

 • Josephine Helena Kier Swiatecka
 • Alma Kirstine Fabricius
 • Osama Samsam

 

2024

2025

 • 13. januar

 

Dispensationsudvalg

 • 2 VIP-repræsentanter og 2 studenter repræsentanter 

Startmeritudvalg

 • 2 VIP-repræsentanter og 2 studenter repræsentanter 

Dispensations- og Startmeritudvalg sekretariatsbetjenes af Sektion for Uddannelsesbetjening, Legalitet og Evaluering.

Optagelsesudvalg

 • 3 VIP-repræsentanter og 2 studenter repræsentanter 

Optagelsesudvalg sekretariatsbetjenes af Sektion for Vejledning og Internationalisering.

 

 

 

 

 

Henvendelser til studienævnet skal gå igennem uddannelseskoordinatorteamet via uddannelseskoordinering@sund.ku.dk

Information angående dispensation eller merit, kan du finde på KUnet (de studerendes uddannelsessider).

Kontakt SUND Studieinformation for spørgsmål om indhold og muligheder på uddannelsen.