Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber

Det overordnede ansvar for undervisningen på fakultet ligger hos studienævnet, som vedtager ændringer af studieordningen, der indstilles til dekanen for godkendelse.

Desuden arbejder studienævnet bredt med at kvalitetssikre uddannelsen og tager løbende stilling til f.eks. evalueringer og den overordnede opbygning af uddannelsen. Studienævnet træffer også afgørelse om merit og dispensation.

 

VIP

 • Susan Weng Larsen, lektor (formand)
 • Studieleder for BA/KA i Farmaci, KA i Farmaceutisk Videnskab, Tommy Nørskov Johansen, lektor (stedfortræder) 
 • Uffe Kristiansen, lektor
 • Mie Kristensen, adjunkt

Stud.pharm.

 • Sonya Niki Roskilde (næstformand)
 • Gabriel Kleist
 • Anja Holm
 • Rakel Ingemann Kjelnæs, stud.pharm

Observatør

 • Studieleder for MSc in Pharmaceutical Sciences, Osman Mirza, lektor 
 • Studieleder for MSc in Medicinal Chemistry, Anders Bach, lektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

 

Optagelsesudvalget - kvote 2 bacheloruddannelsen i farmaci

 • 2 VIP-repræsentanter og 2 studenter repræsentanter 

Optagelsesudvalget – Kandidatuddannelserne i farmaci og farmaceutisk videnskab

 • 2 VIP-repræsentanter og 2 studenter repræsentanter 


Optagelsesudvalget – MSc in Medicinal Chemistry

 • 2 VIP-repræsentanter og 1 studenter repræsentant


Optagelsesudvalget – MSc in Pharmaceutical Sciences

 • 2 VIP-repræsentanter og 1 studenter repræsentant


Dispensations- og meritudvalg

 • 2 VIP-repræsentanter og 2 studenter repræsentant

Udvalgene sekretariatsbetjenes af Sektion for Uddannelsesbetjening, Legalitet og Evaluering.

 

 

 

 

 

 

Henvendelser til studienævnet skal gå igennem uddannelseskoordinatorteamet via uddannelseskoordinering@sund.ku.dk