Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber

Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber dækker bachelor- og kandidatuddannelsen i Farmaci, kandidatuddannelsen i Farmaceutisk Videnskab samt MSc i Pharmaceutical Sciences og MSc i Medicinal Chemistry. Det overordnede ansvar for undervisningen på fakultet ligger hos studienævnene. Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber vedtager ændringer af studieordningerne, der indstilles til dekanen for godkendelse. Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber arbejder desuden bredt med at kvalitetssikre uddannelserne og tager løbende stilling til fx evalueringer og den overordnede opbygning af uddannelserne. Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber træffer også afgørelse om merit og dispensation.

Forretningsorden for Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber

Forretningsorden for merit- og dispensationsudvalget under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber