Legater – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Uddannelse > Legater

Legater

Legater

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet administrerer en række fonde, som kan søges af forskere, studerende og andre, alt afhængigt af fondens formål. Du kan fx søge om økonomisk støtte til forskningsprojekter, legater til udlandsophold og studier. Nogle af legaterne kan også søges af forskere og studerende på andre universiteter.

Næste ansøgningsrunde

Ansøgningsrunden starter 1. oktober 2018. Deadline er 26. oktober kl. 12.00. 

Fra mandag 1. oktober: Link til ansøgningsportalen GRANT  finder du under hver fond. Vi modtager kun elektroniske ansøgninger!

Fonde, som fakultetet administrerer

Studerende ved Animal Science på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan også ansøge Landbrugets Studiefond, som administreres af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte fondsadministrationen: legater@sund.ku.dk